Do końca zbiórki zostało:

dni
godzin
minut
sekund
Ordo Iuris

Kto za nimi stoi?

WESPRZYJ POWSTANIE NOWEGO FILMU PCH24TV

 

Lewica ich nienawidzi, liberałowie ich atakują, feministki na ich widok dostają furii.
Tymczasem oni nieustannie pracują na rzecz tysięcy Polaków i nie tylko, troszcząc się o rozsądne prawodawstwo i ochronę najsłabszych i bezbronnych.

Ordo Iuris

Kto za nimi stoi?

WESPRZYJ POWSTANIE NOWEGO FILMU PCH24TV

 

Lewica ich nienawidzi, liberałowie ich atakują, feministki na ich widok dostają furii.
Tymczasem oni nieustannie pracują na rzecz tysięcy Polaków i nie tylko, troszcząc się o rozsądne prawodawstwo i ochronę najsłabszych i bezbronnych.

Kto stoi za Ordo Iuris?

Poznaj prawdę o Ordo Iuris

Czy w Ordo Iuris pracują sami mężczyźni? Czy to religijni fundamentaliści? Czy chcą zniszczyć prawa kobiet? Jakie są ich źródła finansowania? Czy ktokolwiek popiera pracę Instytutu? Kto jest beneficjentem działań Ordo Iuris? Odpowiedzi na te pytania przyniesie ten film!

Ordo Iuris – po stronie normalności

Prawniczy think tank, broniący tradycyjnych wartości, rodziny i życia, od samego początku jest na celowniku lewicowych polityków i liberalnych komentatorów i mediów. Hejt i nienawiść wylewająca się na Instytut, przekroczyły dawno wszelkie granice. A jaka jest prawda?

O NAS

Jesteśmy PCh24TV

Dzięki finansowemu wsparciu możemy dalej wykonywać naszą misję – tak potrzebną szczególnie w czasie ataku na katolicyzm. Nie korzystamy z żadnych międzynarodowych dotacji – nie publikujemy też płatnych reklam, nie dotują nas żadne instytucje publiczne. Możemy udostępniać Państwu nasze programy telewizyjne wyłącznie dzięki wsparciu naszych Darczyńców.

WSPARCIE

Każda złotówka przekazana na
naszą telewizję PCh24TV to:

Dziennikarze, reportażyści i filmowcy, kierujący się wartościami Prawdy, Dobra i Piękna

Odważne i bezkompromisowe medium odkłamujące fałszywą propagandę cywilizacji śmierci

Wywiady, wideo felietony i relacje prosto z kontrrewolucyjnego pola walki

Lewicowa propaganda śmierci próbuje zamaskować niewygodną dla nich prawdę o pracy Instytutu. Musimy stanąć po stronie DOBRA w walce o ludzkie życie.

Wesprzyj PCh24TV, byśmy mogli ukończyć produkcję filmu pokazującego prawdę o działalności Ordo Iuris!

Dołóż swoją cegiełkę do kwoty 350 000 zł, która pozwoli nam trwać na straży chrześcijańskich wartości i pomóż nam pokazać prawdę o Instytucie Ordo Iuris.
Wspierając PCh24.tv, przyczyniasz się do rozwoju prawdziwie niezależnych mediów.

Nasz cel kwartalny

350 000 zł

ZEBRALIŚMY

64 749 zł

POZOSTAŁO

285 250 zł

18%

Zbiórka na film

„Ordo Iuris. Kto za nimi stoi?”

70 000 zł

ZEBRALIŚMY

62 799 zł

POZOSTAŁO

7 200 zł

89%
Dzięki bezpiecznemu i sprawdzonemu systemowi TPay, możliwe jest przekazanie datku:
Informujemy, że Państwa dane osobowe podane powyżej są przetwarzane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków oraz Stowarzyszenie „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków (administratorzy danych osobowych), zwane dalej Stowarzyszeniami, w następujących celach: a) wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych osobowych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy oraz jej realizacji zgodnie z art. 6 ust.1. lit. b RODO (na tej podstawie Państwa dane osobowe przetwarza wyłącznie Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi), b) utrzymywania stałego kontaktu z Państwem przez każde ze Stowarzyszeń w związku z ich celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie Państwa o organizowanych spotkaniach, kampaniach i akcjach społecznych oraz możliwościach wspierania działalności każdego ze Stowarzyszeń – przetwarzanie w tym celu odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu każdego ze Stowarzyszeń, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO (na tej podstawie Państwa dane osobowe przetwarza Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi oraz Stowarzyszenie „POLONIA CHRISTIANA”). Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie przez Stowarzyszenia powyżej wskazanych celów statutowych. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres do korespondencji lub adres e-mail każdego ze Stowarzyszeń tj.: na adres siedziby Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub na adres e-mail: iod@piotrskarga.pl lub adres siedziby Stowarzyszenia „POLONIA CHRISTIANA”, przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail:iod@poloniachristiana.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz każdego ze Stowarzyszeń usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe, jak i osoby upoważnione przez każde ze Stowarzyszeń (np. pracownicy). Dane osobowe mogą być również udostępniane innym organizacjom o tożsamych celach statutowych. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez każde ze Stowarzyszeń działalności statutowej w związku z którą przetwarzane są Państwa dane osobowe, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.