Ordo Iuris

Kto za nimi stoi?

Dziękujemy za wsparcie produkcji filmu!

Serdecznie dziękujemy za dobrowolny datek przekazany celem wsparcia produkcji filmu o działalności Ordo Iuris. Pozwoli on nam pokazać prawdę o pracy Instytutu oraz tego, skąd czerpią paliwo do swojej trudnej i wytrwałej pracy.

 

Dzięki przekazanemu wsparciu stworzymy ten film, aby jak najwięcej Polaków poznało prawdziwy, a nie zafałszowany przez lewicowo-liberalne media, obraz Ordo Iuris.