Do końca zbiórki zostało:

Ordo Iuris

Kto za nimi stoi?

Lewica ich nienawidzi, liberałowie ich atakują, feministki na ich widok dostają furii.
Tymczasem oni nieustannie pracują na rzecz tysięcy Polaków i nie tylko, troszcząc się o rozsądne prawodawstwo i ochronę najsłabszych i bezbronnych.

PRZEWIJAJ

Ordo Iuris – po stronie normalności

Prawniczy think tank, broniący tradycyjnych wartości, rodziny i życia, od samego początku jest na celowniku lewicowych polityków i liberalnych komentatorów i mediów. Hejt i nienawiść wylewająca się na Instytut, przekroczyły dawno wszelkie granice. A jaka jest prawda?

Poznaj prawdę o Ordo Iuris

 Czy w Ordo Iuris pracują sami mężczyźni? Czy to religijni fundamentaliści? Czy chcą zniszczyć prawa kobiet? Jakie są ich źródła finansowania? Czy ktokolwiek popiera pracę Instytutu? Kto jest beneficjentem działań Ordo Iuris? Odpowiedzi na te pytania przyniesie ten film!

Lewicowa propaganda śmierci próbuje zamaskować niewygodną dla nich prawdę o pracy Instytutu. Musimy stanąć po stronie DOBRA w walce o ludzkie życie.

Wesprzyj produkcję filmu pokazującego prawdę o działalności Ordo Iuris!

Dołóż swoją cegiełkę do kwoty 350 000 zł i pomóż nam pokazać prawdę o Instytucie Ordo Iuris.
Wspierając PCh24.tv, przyczyniasz się do rozwoju prawdziwie niezależnych mediów.

Nasz cel kwartalny

350 000 zł

ZEBRALIŚMY

64 784 zł

POZOSTAŁO

285 215 zł

0%

Zbiórka na film

„Ordo Iuris. Kto za nimi stoi?”

70 000 zł

ZEBRALIŚMY

62 834 zł

POZOSTAŁO

7 166 zł

0%
Dzięki bezpiecznemu i sprawdzonemu systemowi TPay, możliwe jest przekazanie datku:
Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy i w wykonaniu umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu w związku z realizacją celów statutowych, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych spotkaniach, kampaniach i akcjach społecznych oraz możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, c) w ramach współpracy z organizacjami posiadającymi zbliżone cele statutowe, poprzez przekazywanie Państwa danych osobowych tym podmiotom, a w szczególności Stowarzyszeniu „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków, d) archiwalnych, gdy jest to niezbędne do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów dotyczących kontaktu w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach wskazanych pod literą b), c) i d) powyżej uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie wskazanych powyżej celów. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub na adres e-mail: iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe jak i osoby upoważnione (np. pracownicy). Dane osobowe mogą być również udostępniane innym organizacjom o zbliżonych celach statutowych. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi działalności statutowej, w związku z którą przetwarzane są Państwa dane osobowe, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

MISJA PCH24TV

Katolicka telewizja

Dzięki finansowemu wsparciu możemy dalej wykonywać naszą misję – tak potrzebną szczególnie w czasie ataku na katolicyzm. Nie korzystamy z żadnych międzynarodowych dotacji – nie publikujemy też płatnych reklam, nie dotują nas żadne instytucje publiczne. Możemy udostępniać Państwu nasze programy telewizyjne wyłącznie dzięki wsparciu naszych Darczyńców.

WSPARCIE

Każda złotówka przekazana na
naszą telewizję PCh24TV to:

Dziennikarze, reportażyści i filmowcy, kierujący się wartościami Prawdy, Dobra i Piękna

Odważne i bezkompromisowe medium odkłamujące fałszywą propagandę cywilizacji śmierci

Wywiady, wideo felietony i relacje prosto z kontrrewolucyjnego pola walki